ПРОЈЕКТОВАЊЕ & ИЗГРАДЊА

Винарија

Национално удружење "Српске Куће" пројектује и гради савремене и квалитетне винарије, винске подруме, изложбене и дегустационе сале за вино и дестилерије.

Фарми

Пројектујемо и градимо модерне и функционалне фарме, као и многобројне вишенаменске помоћне објекте за Ваше квалитетно вођење газдинства.

Млекара

Пројектујемо и изграђујемо хале за прераду млека. Нудимо врхунска решења уз задовољење свих стандарда прехрамбене индустрије.

ЗА ВАШЕ КВАЛИТЕТНО И ФУНКЦИОНАЛНО

Газдинство

САВРЕМЕНО / МОДЕРНО

Пројектовање и изградња фарми у духу српске градитељске традиције.

Српско национално удружење

Контакти


Народних хероја 30
Нови Београд

Додатне информације